Blindruck

Ovaj sistem zlatotiska omogućava ispisivanje teksta na tvrdim i mekim koricama i drugim materijalima (papir, plastificirani papir, koža i ostalo), kao i za blindruk na raznim knjigovezačkim materijalima. U tu svrhu se za slaganje teksta i otisak koriste metalna slova, ramovi, klišei i folija za zlatotisak.

Vršimo izradu clishe-a prema elektronskoj pripremi znaka, vršimo utiskivanje clishe-a u kožu sky i druge podesne materijale.
Cijena se formira po osnovu veličine znaka, i vrste materijala na koji se utiskuje znak.

adminBlindruck